Apollo
Apollo

watercolour on paper

Blue Morpho
Blue Morpho

watercolour on paper

Common Opal
Common Opal
Diva Moth
Diva Moth

watercolour on paper

The Esmeralda
The Esmeralda

watercolour on paper

Figure-of-Eight Butterfly
Figure-of-Eight Butterfly

watercolour on paper

Giant African Swallowtail
Giant African Swallowtail

watercolour on paper

Hewitson's Blue Hairstreak
Hewitson's Blue Hairstreak

watercolour on paper

Ideopsis
Ideopsis

watercolour on paper

Jeweled Nawab
Jeweled Nawab

watercolour on paper

Kahli Butterfly
Kahli Butterfly

watercolour on paper

Luna Moth
Luna Moth

watercolour on paper

Monarch
Monarch

watercolour on paper

Northern Jungle Queen
Northern Jungle Queen

watercolour on paper

Old World Swallowtail
Old World Swallowtail

watercolour on paper

Paradise Birdwing
Paradise Birdwing

watercolour on paper

Queen Alexandra's Birdwing
Queen Alexandra's Birdwing

watercolour on paper

Red Flambeau
Red Flambeau

watercolour on paper

Small Postman
Small Postman

watercolour on paper

Tiger Butterfly
Tiger Butterfly

watercolour on paper

Union Jack
Union Jack

watercolour on paper

Viceroy
Viceroy

watercolour on paper

The Wizard
The Wizard

watercolour on paper

Xerces Blue
Xerces Blue

watercolour on paper

Yellow Apricot
Yellow Apricot

watercolour on paper

Zodiac Moth
Zodiac Moth

watercolour on paper

Apollo
Blue Morpho
Common Opal
Diva Moth
The Esmeralda
Figure-of-Eight Butterfly
Giant African Swallowtail
Hewitson's Blue Hairstreak
Ideopsis
Jeweled Nawab
Kahli Butterfly
Luna Moth
Monarch
Northern Jungle Queen
Old World Swallowtail
Paradise Birdwing
Queen Alexandra's Birdwing
Red Flambeau
Small Postman
Tiger Butterfly
Union Jack
Viceroy
The Wizard
Xerces Blue
Yellow Apricot
Zodiac Moth
Apollo

watercolour on paper

Blue Morpho

watercolour on paper

Common Opal
Diva Moth

watercolour on paper

The Esmeralda

watercolour on paper

Figure-of-Eight Butterfly

watercolour on paper

Giant African Swallowtail

watercolour on paper

Hewitson's Blue Hairstreak

watercolour on paper

Ideopsis

watercolour on paper

Jeweled Nawab

watercolour on paper

Kahli Butterfly

watercolour on paper

Luna Moth

watercolour on paper

Monarch

watercolour on paper

Northern Jungle Queen

watercolour on paper

Old World Swallowtail

watercolour on paper

Paradise Birdwing

watercolour on paper

Queen Alexandra's Birdwing

watercolour on paper

Red Flambeau

watercolour on paper

Small Postman

watercolour on paper

Tiger Butterfly

watercolour on paper

Union Jack

watercolour on paper

Viceroy

watercolour on paper

The Wizard

watercolour on paper

Xerces Blue

watercolour on paper

Yellow Apricot

watercolour on paper

Zodiac Moth

watercolour on paper

show thumbnails